HRV

24. 11. 2015
Petr Růžička

HRV je zkratka pro “heart rate variability”. V podstatě to znamená, jak velký rozdíl je mezi jednotlivými tepy vašeho srdce.

Pokud si měříte tep, je to jedna věc, tepy za minutu. Ale tohle je rozdílnost mezi tepy. Změříte jeden interval, změříte druhý, …, změříte 50 – a porovnáte, jak moc se liší. Jestli se moc neliší a ten interval je hodně pravidelný – pak jste ve stresu. Zní to možná nelogicky, ale je to tak. Čím víc zapíná sympatický nervový systém, tím víc jste ve stresu (ať už z jakéhokoliv důvodu), tím víc je tep pravidelnější, resp. ty intervaly mají menší variabilitu. Tomu intervalu se říká RR interval.

Takže jestli chcete podat výkon (ať už na zkouškách, na tréninku nebo na závodech), chcete, aby RR mělo velký rozptyl.

HRV RR interval

2024 © Petr Růžička