Stupně volnosti

29. 3. 2016
Petr Růžička

Člověk (resp. nejen člověk) má k dispozici téměř neomezené množství variant, jak provést nějaký pohyb. Nikolai Bernstein (ruský neurolog) definoval tento fakt takto :

“Je jasné, že základním problémem koordinace tkví právě v extrémním přebytku stupňů volnosti, což náš nervový systém není zprvu schopen řešit.”

Máme redundantní anatomické možnosti pohybu (díky svalům a kloubům), máme i redundantní schopnost jak ten který úkol splnit, aby výsledek byl stejný (různou cestou, různou rychlostí, s různým pořadím aktivace jednotlivých částí) a k jednomu svalu vede více inervačních cest.

Fascinující záležitosti – existuje nekonečné množství cest, jak udělat dřep shyb nebo stojku. Nekonečné.

dřepy

2024 © Petr Růžička